server

Ce este outsoursing?

Outsourcing (din engleză: out – extern și source – sursă) – este posibilitatea de atragere a colaboratorilor unei alte companii pentru îndeplinirea funcțiilor necesare. Această metodă de angajare a specialiștilor, atât de populară în țările din Occident, contribuie la distribuirea corectă a sarcinilor în rândul personalului întreprinderii, scutindu-i de îndeplinirea unor munci complicate ce nu corespund calificării lor profesionale. Serviciul de outsourcing în domeniul IT contribuie la rezolvarea multor probleme ce țin de optimizarea regimului de muncă al personalului de bază, de micșorarea riscurilor de apariție a litigiilor de muncă, precum și la îmbunătățirea gestionării bugetului companiei.

PARTICULARITĂȚILE COLABORĂRII LA CONDIȚII DE OUTSOURCING

Compania, care atrage specialiști în domeniul IT la condițiile de outsourcing, nu stabilește relații juridice directe cu personalul contractat. Oficial, colaboratorii continuă să se considere angajați la locul de muncă precedent, dar de facto ei îndeplinesc funcțiile și sarcinile altei societăți. Compania – outsourcer, care pune la dispoziție personalul necesar, își asumă toată responsabilitatea pentru respectarea legislației în domeniul muncii, pentru achitarea remunerării, precum și pentru achitarea impozitelor și contribuțiilor sociale.

În multe cazuri, personalul din domeniul IT, angajat la condiții de outsourcing, nici măcar nu își abandonează propriul loc de muncă. Specialiștii continuă să își îndeplinească propriile sarcini, însă muncesc deja pentru o nouă companie.

PROBLEMELE, REZOLVATE PRIN APLICAREA MODELULUI DE OUTSOURCING

Contractarea specialiștilor în domeniul IT la condiții de outsourcing contribuie la rezolvarea unei serii de probleme, printre care:

 

 

  • asigurarea unui raport real între resursele umane disponibile și volumul efectiv de muncă;
  • reducerea poverii financiare și administrative asupra întreprinderii;
  • îmbunătățirea gestiunii resurselor umane; 
  • micșorarea poverii asupra secției de management al resurselor umane;
  • micșorarea poverii asupra contabilității; 
  • optimizarea activității întreprinderii;
  • micșorarea numărului angajaților de bază;
  • micșorarea riscului apariției litigiilor de muncă; 
  • micșorarea riscului apariției evenimentelor asigurate în rândul personalului; 

 

Cea mai mare parte a contractelor de outsourcing în domeniul IT este încheiată pe un termen lung, contribuind, astfel, la obținerea unei stabilități garantate în îndeplinirea unor anumite tipuri de sarcini.

Vă rugăm să ne apelați la num. de telefon 0 (22) 857-157
Reveniți cu un apel
Trimiteți cererea
photo number 3
photo number 4
photo number 5