Realizarea poiectelor în termen

Realizarea proiectului în termenii stabiliți este unul din indicatorii de succes al acestuia. În afară de obligativitatea unei anumite date, respectarea termenului de îndeplinire a comenzii influențează și imaginea executorului. Vom analiza acest lucru prin prisma lucrărilor ce țin de crearea unui site.

Dezvoltarea unui site începe cu pregătirea condițiilor tehnice. Această etapă poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni. Cu cât mai complexă este resursa internet pe care o doriți, cu atât mai mult timp va fi nevoie pentru aprobarea și definitivarea detaliilor. Este important să se ofere clientului schițele și ideile strict la datele concordate, astfel încât clientul să nu își schimbe ideea și să meargă să comande un site în altă parte.

După aprobarea tuturor schițelor, ideea despre modul în care va fi creat site-ul devine mult mai clară. Specialiștii trec imediat la pregătirea content-ului și la elaborarea schițelor. La această etapă, este necesar să se atragă atenția clientului la oportunitatea aprobării imediate a tuturor materialelor proiectului, astfel încât crearea site-ului să nu se blocheze nici pentru o clipă. Indiferent de faptul, dacă este necesară crearea unui magazin online sau a oricărui alt proiect, întreg conținutul trebuie să fie supus aprobării prealabile.

În continuare, se trece la dezvoltarea html și la programare. Aici termenii de executare depind numai de agenția de web design. Pentru a crea un magazin online sau un alt site asemănător din punct de vedere al funcționalității, dezvoltarea în cod html și programarea durează, de obicei, circa o săptămână. La aceasta se vor adăuga câteva zile de rezervă pentru diferite lucrări neprevăzute de îmbunătățire, pentru a respecta termenii stabiliți.

Etapa finală de creare a site-urilor include completarea conținuturilor și testarea, pentru care va fi necesară circa o săptămână. Acest termen, la fel, urmează a fi concordat cu clientul. Astfel, în cazul unui control riguros al respectării termenilor stabiliți, nu trebuie să apară careva pretenții la agenția de web design. Mai ales, că va fi chiar agenția de web design cea care va propune clientului în ce mod să creeze site-ul, indicând pentru fiecare etapă de lucru respectivii termeni de executare.

.

Cum s-a demonstrat în practică, respectarea strictă a termenilor este unul din momentele cheie în alegerea executorului comenzii. Recomandarea din partea unui client mulțumit, în rândurile cunoștințelor sale, ce doresc să comande un site internet, va deveni cea mai bună confirmare a unui proiect planificat corect.