Modificarea regulilor de completare a Declarației privind TVA în Republica Moldova

Începând cu 1 aprilie 2020 în Moldova vor intra în vigoare noile reguli de completare a declarației privind TVA. Ordinul Ministerului Finanțelor privind aceste modificări a fost publicat în Monitorul Oficial din luna ianuarie. Noul formular de Declarație conține două secțiuni:

• În prima secțiune vor fi indicate datele de înregistrare ale întreprinderii, numărul de identificare în Sistemul Fiscal de Stat și numărul plătitorului de TVA. Tot în această secțiune va fi indicată perioada de raportare și data de completare a declarației. Numărul de identificare al întreprinderii internaționale și codul țării în care aceasta își are sediul permanent vor fi indicate în conformitate cu ISO 3166.

• În a doua secțiune vor fi indicați nemijlocit indicatorii de costuri totale pentru bunuri și servicii, precum și mărimea TVA către plată.


Calculul TVA este admis în trei valute diferite la alegerea întreprinderii: dolar SUA, euro sau leu moldovenesc. Codul valutei în declarației va fi indicat în conformitate cu standardul ISO 4217.

Dacă întreprinderea internațională obține venituri din vânzarea de bunuri și servicii pe teritoriul Republicii Moldova concomitent în mai multe valute, este admis recalculul în valuta aleasă pentru prezentarea Declarației privind TVA, aplicând rata schimbului oficial al Băncii Naționale din Moldova din ziua de completare a formularului. Separat, sunt prezente secțiuni destinate ajustării TVA pentru perioadele anterioare și volumul sumar. În conformitate cu modificările aduse în actele normative, va fi necesară actualizarea formularului de completare a declarației în configurația corporativă 1C Contabilitate.

d8f83f372ca7c5e3d982d7e08b41a02b

 

Puteți obține consultanță gratuită apelând numărul de telefon 022-857-157 sau la adresa electronică sales@meta.md.

photo number 3
photo number 4
photo number 5