La ce servește auditul pentru programul 1C

Nici un software nu este asigurat împotriva erorilor și anomaliilor în funcționare. Motivele apariției lor pot fi diferite, inclusiv o anomalie de sistem, un atac cu virus, dar desigur și renumitul factor uman. Până și cea mai mică modificare, salvare sau eliminare poate duce la o serie de erori în funcționare, dacă a fost efectuată incorect.

În plus, este necesar să se ia în considerare specificul activității fiecărei întreprinderi în parte, a cărei conducere a decis să achiziționeze programul 1C. Programul este cunoscut pentru capacitățile sale imense, dar de multe ori nu toate acestea sunt folosite la maximum. Pentru a analiza procesele de afaceri existente este necesar un audit al programului 1C, care trebuie să fie efectuat de reprezentații autorizați ai producătorului.


SCOPUL AUDITULUI PROGRAMULUI 1 C
Auditul programului 1C are drept scop verificarea corectitudinii și completării reflectării tranzacțiilor comerciale, contabilității financiare, precum și pentru identificarea posibilelor motive ce duc la apariția discrepanțelor dintre datele contabile și cele analitice. Verificarea poate fi efectuată atât pe un sector, cât și pe câteva sectoare concomitent. În unele cazuri, auditul 1C este pur și simplu indispensabil, întrucât în acest proces sunt analizate următoarele aspecte:
-corectitudinea formării comunicărilor;
-probleme în lucrul cu documentele și datele 1C;
-corectitudinea utilizării analizei în organizarea evidenței contabile;
-conformitatea indicatori reali ai evidenței contabile și fiscale;
-utilizarea maximă a capacităților programului 1C în acest domeniu de activitate;
-posibilitatea de prevenire a apariției erorilor în activitatea ulterioară.

Clientul primește un raport detalia bazat pe rezultatele auditului și care conține recomandări pentru optimizarea muncii în programul 1C.


MOTIVE PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI PROGRAMULUI 1C
Este de dorit să se efectueze auditul programului 1C nu numai înainte de finalizarea perioadei de raportare. Anume inspecțiile neprogramate permit eliminarea în timp util a erorilor în raportare, contribuind, astfel, la eficientizarea procesului de lucru. Este, de asemenea, necesară efectuarea unui audit în cazul instalării sistemului în mod individual, în cazul dării în exploatare a unui subsistem nou, la sfârșitul proiectului de automatizare, precum și ca măsuri de reglementare. Rezultatul muncii unui auditor calificat și independent va face posibilă utilizarea tuturor capacităților programului 1C în mod corect și la capacitate maximă.

photo number 3
photo number 4
photo number 5